facebook twitter hatena line email

「Android/kotlin/singleton」の版間の差分

提供: 初心者エンジニアの簡易メモ
移動: 案内検索
(ページの作成:「==singletonサンプル== MainActivity.kt HogeSingleton.setName("hogehoge") Log.i("test", "HogeSingleton.getName()=" + HogeSingleton.getName()) // hogehoge HogeSinglet...」)
(相違点なし)

2020年2月14日 (金) 13:46時点における版

singletonサンプル

MainActivity.kt

HogeSingleton.setName("hogehoge")
Log.i("test", "HogeSingleton.getName()=" + HogeSingleton.getName()) // hogehoge

HogeSingleton.kt

class HogeSingleton {
  companion object {
    private var name = ""
    fun setName(name: String) {
      this.name = name
    }
    fun getName(): String {
      return this.name
    }
  }
}