facebook twitter hatena line email

Unity/AssetBundle/基本

提供: 初心者エンジニアの簡易メモ
移動: 案内検索

AssetBundleとは

Assetをまとめて固めたもの

参考:AssetBundleを完全に理解する:https://qiita.com/k7a/items/d27640ac0276214fc850

参考:AssetBundleの簡単なつくり方:https://your-3d.com/unity-assetbundle-simple/

補助ツール

AssetBundleBrowerツール 公式:https://docs.unity3d.com/jp/current/Manual/AssetBundles-Browser.html