facebook twitter hatena line google mixi email

Javascript/nodejs/matador

提供: 初心者エンジニアの簡易メモ
移動: 案内検索

matadorとは

シナトラ風MVCフレームワーク

必須

npm install -g coffee-script

matadorインストール

npm install -g matador

新規プロジェクト作成

matador init hellomatador1

以下が作成される

all
|-- app
|  |-- config
|  |  |-- development.js
|  |  |-- production.js
|  |  `-- routes.js
|  |-- controllers
|  |  |-- ApplicationController.js
|  |  `-- HomeController.js
|  |-- models
|  |  |-- ApplicationModel.js
|  |  `-- BaseModel.js
|  |-- public
|  |  `-- css
|  |    |-- directory.css
|  |    `-- main.css
|  `-- views
|    |-- 404.html
|    |-- admin
|    |  |-- index.html
|    |  `-- partials
|    |    `-- helloworld.html
|    |-- directory.html
|    |-- index.html
|    |-- layout.html
|    `-- partials
|      `-- helloworld.html
`-- server.js

起動

node all/server.js